Advarsel! Panelovner trekkes fra markedet og tilbakekalles fra forbruker

Advarsel! Panelovner trekkes fra markedet og tilbakekalles fra forbruker
GSA panelovner med art.nr 450145 og 450146 trekkes fra markedet og tilbakekalles fra forbruker grunnet fare for brann. Panelovnene er solgt til forhandlere over hele Norge i perioden 2012 til 2018.

Hvilke produkter gjelder det?

Tilbakekallingen gjelder følgende panelovner

450145 - GSA panelovn 400W | EAN 7035284501458

450146 - GSA panelovn 1000W | EAN 7035284501465

Hvorfor er produktet farlig?

Ovnen utgjør en brannrisiko. Det er oppdaget feil i elektronikken.

Hvordan finne ut om du er berørt?

Det er plassert en merkeplate på panelovnene som forteller deg om hvilket Art.no den har

Hva skal du gjøre?

Hvis du har en av disse panelovnene oppfordrer vi deg til umiddelbart å slutte og bruke det. Ber om følgende dokumentasjon sendes til reklamasjon@krigsvoll.no.

  • Bilde av panelovn
  • Bilde av merkeplate
  • Kopi av kvittering
Hva skal jeg gjøre med panelovnen?
Hva gjør jeg med den gamle viften?
Din gamle baderomsvifte må kasseres og behandles som elektrisk avfall. Når du registrerer saken på flexit.no ber vi deg bekrefte at den gamle viften kasseres og ikke lenger brukes.
Klipp ledningen, deretter skal panelovnen behandles som elektrisk avfall. Elektrisk avfall er gratis å levere på et godkjent mottak.

Varslet DSB

Saken er meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i tråd med gjeldende retningslinjer. Aktuelle ovner er tilbakekalt fra forhandlernes butikker og lager. Krigsvoll AS følger DSB sine retningslinjer for tilbakekalling av produkter av denne typen. Krigsvoll AS beklager ulempen for alle kunder.

©Copyrights Krigsvoll AB Powered by WebOn AS