Knott- och myggspecialist

Knott- och myggspecialist

SkeeterVac myggfälla förenar vetenskaplig forskning, teknisk och mekanisk innovation så att du på ett enkelt, tryggt och effektivt sätt kan få myggplågan under kontroll och kunna njuta av livet utomhus. Maskinen lockar till sig, fångar och dödar knott och mygg och inom loppet av 4-6 veckor reduceras myggpopulationen genom att de äggproducerande honorna utrotas.

Levereras med gasregulator (norsk model), slang och klammer.

För att uppnå bästa effekt bör du placera fällan när temperaturen når 12 till 14 garder, på ett skuggigt ställe nära det område där insekterna lever.

 • Lockar och fångar mygg hela dagen, varje dag så att populationen av stickande insekter minskar
 • Kontrollerar populationens tillväxt - Dödar honorna innan
  de hinner lägga ägg
  Kontrollerar populationens tillväxt - Dödar honorna innande hinner lägga ägg
 • Sladdlös- Inga sladdar att snubbla i, inga driftsavbrott, inga begränsningar vad placeringen beträffar
 • Ett exklusivt FineTune™ Baiting System - du kan maximera apparatens prestationsförmåga genom att med hjälp av en enkel manöverknapp reglera halten lockbete enligt de insektsarter som finns på din gård.
 • Blinkande ljus - Lockar fler arter
 • Tac&Vac™Dual Trapping - ett kraftigt vacum och klisterpapper ökar fällans fångstfärdigheter
 • TacTrap™ med kontrastmönster- Fångar mygg, men fastnar inte på dig (patentansökan lämnad)
 • Tyst, luktfri och barnsäker
 • Snabb & lätt att montera

©Copyrights Krigsvoll AB Powered by WebOn AS